Disclaimer

Omtrent het gebruik van teksten en (audio-)visueel materiaal op deze web site zijn de rechthebbenden geïnformeerd. Mocht u materiaal aantreffen waarvoor dat volgens u niet geldt, dan gelieve u contact op te nemen: bestuur@stolpersteine-twente.nl